Synsundersøkelser

Om tjenesten

En synstest eller synsundersøkelse blir gjennomført av en offentlig godkjent optiker. Her hos oss tilbyr vi synsundersøkelse med en grundig undersøkelse av øyehelsen. I tillegg tar vi kontaktlinsetilpasninger og etterkontroller ved refraktiv kirurgi. Vi tar målinger og tester av øynene dine for at du skal kunne få et optimalt syn. Under hele synsundersøkelsen benytter vi oss av moderne optisk utstyr. Vi sjekker øyetrykket og tar bilde av netthinnen for å utelukke øyesykdommer.

Hvorfor ta synsprøve?

Hverdagen vår setter store krav til at synet vårt må fungere optimalt. Aldri har vi brukt synet så mye på nært hold som det vi gjør i dag med dagens nye teknologier. Alle vil på et eller annet tidspunkt få problemer med øynene knyttet til det å fungere optimalt på jobb eller i fritiden. Synsfunksjonen er i stadig endring gjennom hele livet. I tillegg er vi aktive til vi blir både 80 og 90 år. Det stiller store krav til oppfølging av synet.

Problemer man kan oppleve er f.eks. hodepine, vanskeligheter med å fokusere eller svie i øynene. Vi kan også få problemer med å konsentrere oss over en lengre periode, eller bli stive i nakke og skuldre. Synsundersøkelsen består av mer enn å finne det glasset som trengs for å lese den minste skriften på veggen eller i boka.

Om undersøkelsen

Under synsundersøkelsen vil du få flere synsrelaterte spørsmål. Dette innebærer bl.a. dine eventuelle symptomer, tidligere brille-/linsehistorie, litt om din øye- og generelle helse, eventuell medikamentbruk og litt om du kjenner til øyesykdommer og/eller systemiske sykdommer i familien.

Gjennom hele undersøkelsen bruker vi moderne optisk utstyr. I tillegg til å sjekke styrkene dine, vil vi bl.a måle trykket i øyet ditt, se på netthinnen din og vi har muligheten til å ta et bilde av netthinnen din.

Etter synsundersøkelsen vil vi gi deg god informasjon slik at du blir i stand til å forstå hvordan øynene fungerer. Vi vil foreslå løsninger som vil hjelpe deg til å fungere optimalt synsmessig i ulike situasjoner. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å henvise deg videre til øyelege eller fastlege, og du vil da få forklaring på hvorfor vi gjør dette.